Verschillende soorten zorginstellingen

Gezondheid verwijst naar de toestand van lichamelijk, emotioneel en sociaal welzijn waarin gezondheid en handicap geen deel uitmaken. Dit betekent dat een individu niet lijdt aan de nadelige gevolgen van ziekte of ziekte, bijvoorbeeld als hij of zij niet gezond zou zijn.

Gezondheid

Gezondheidszorg daarentegen verwijst naar de medische behandeling, inclusief chirurgische en niet-chirurgische procedures, voor de behandeling en preventie van ziekte of ziekte. Medische behandeling verwijst naar de behandelingen die de gezondheid verbeteren. Niet-medische behandeling verwijst naar preventieve en genezende maatregelen die worden genomen om ziekten en aandoeningen te voorkomen. Behandeling voor ziekte of ziekte omvat medicijnen, operaties en procedures die worden gebruikt om ziekten en aandoeningen onder controle te houden.

De regering van de Verenigde Staten heeft drie verschillende soorten gezondheidszorg gedefinieerd: gemeenschaps-, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. Gemeenschapszorg wordt beschouwd als de meest voorkomende vorm van gezondheidszorg, gevolgd door ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. Daarnaast zijn er ook thuiszorginstellingen die zorg bieden aan mensen die niet naar huis kunnen terugkeren.

Gemeenschappelijke zorgvoorzieningen zijn ontworpen om te voorzien in de behoeften van degenen die niet in een gezondheidsinstelling kunnen wonen. Buurtzorgcentra worden vaak gefinancierd via Medicaid of Medicare en worden verstrekt aan mensen die hun eigen gezondheidszorg niet kunnen betalen. Deze centra bieden doorgaans diensten op lange termijn. Buurthuizen bieden zorg aan vele soorten patiƫnten, zoals senioren, ouderen, mensen met een handicap en kinderen.

Verpleeghuiszorg wordt verleend door vergunde verpleeghuizen. Mensen die in verpleeghuizen verblijven, kunnen in dezelfde omgeving, dezelfde faciliteiten, dezelfde artsen en verpleegsters verblijven als hun dierbaren in de gemeenschap. Ze krijgen echter meestal kortdurende en / of tijdelijke zorg. Bij de behandeling van lichte ziekten wordt verpleeghuiszorg aanbevolen.

Een combinatie van deze twee soorten zorg kan ook in een wijkzorgcentrum worden verleend.

Ook interessant

Gezondheid

Verschillende soorten zorginstellingenGezondheid verwijst naar de toestand van lichamelijk, emotioneel en sociaal welzijn waarin gezondheid en handica ...

Lees verder